Logo

Personál

MUDr. Vladimíra Kaspříková

MUDr. Vladimíra Kaspříková absolvovala Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Po ukončení studia v r. 1984 nastoupila nejprve na interní oddělení, pak chirurgické oddělení nemocnice ve Frýdku – Místku a nakonec zakotvila na očním oddělení a ambulanci, kde pracovala do roku 1992. V roce 1987 složila atestaci 1. stupně v oboru oftalmologie a v roce 1992 pak atestaci 2. stupně v oboru oftalmologie. Po privatizaci od ledna 1993 začala pracovat v soukromé oční ambulanci ve Frýdku – Místku, T. G. Masaryka 2299, které se věnuje až doposud.

MUDr. V. Kaspříková je držitelkou Licence České lékařské komory pro výkon samostatné praxe a Specializované způsobilosti v oboru oftalmologie.

Je členkou České lékařské komory, Svazu ambulantních specialistů, České oftalmologické společnosti, České glaukomové společnosti. Účastní se pravidelně většiny oftalmologických seminářů a kongresů u nás i v zahraničí. Domluví se anglicky a rusky.

Matějová Naděžda

Matějová Naděžda absolvovala Střední zdravotnickou školu ve Frýdku–Místku v roce 1980 a nastoupila na rok na interní oddělení a posléze přišla na oční oddělení, kde pracovala na operačním sále. V roce 1990 úspěšně absolvovala Pomaturitní specializační studium v oboru zdravotní sestra – instrumentování na operačním sále na Institutu pro další vzdělávání středních zdravotnických pracovníků v Brně.

V naší ordinaci pracuje od roku 1995 doposud a je kvalifikovanou odbornicí i na operačním sálku, kde asistuje lékařce při všech zákrocích. Pravidelně se zúčastňuje odborných seminářů a sympozií v sesterských sekcích.

Špetlová Pavla

Špetlová Pavla pracuje v oční ordinaci jako asistentka, která se věnuje administrativě, objednává a přijímá pacienty, vkládá do PC a asistuje u perimetrických vyšetření.


Kontaktujte nás: +420 558 633 731, +420 725 045 950


partnerské weby: kontaktní čočky acuvue
created by DEFR • Oftalmologie Kaspříková, s.r.o. © 2009 - 2024